top of page

จักระ พันธาสนะ / Forearm Wheel Pose / Chakra Bandhasana


Yoga Pose


จักระ พันธาสนะ / Forearm Wheel Pose / Chakra Bandhasana

จักระ หมายถึง ศูนย์รวมประสาทซึ่งเปรียบเสมือนล้อที่หมุนอยู่ในเครื่องจักร ซึ่งในที่นี้คือร่างกายมนุษย์: พันธะ หมายถึง ตรวนหรือพันธะ

จักระคือส่วนที่ตั้งอยู่ในแนวกระดูกสันหลังซึ่งนาที (ช่องทางการไหลเวียนของปราณ) ไขว้กัน

ร่างกายของมนุษย์มีจักระทั้งหมด 7 จักระ คือ

(1) มูลาธาระ จักระ (ศูนย์รวมประสาทบริเวณเชิงกราน)

(2) สวาธิษฐานะ จักระ (ศูนย์รวมประสาทบริเวณท้องน้อย)

(3) มณิปูรกะ" จักระ (ศูนย์รวมประสาทบริเวณช่องท้อง)

(4) อนาหตะ** จักระ (ศูนย์รวมประสาทบริเวณหัวใจ)

(5) วิศุทธะ จักระ (ศูนย์รวมประสาทบริเวณคอหอย)

(6) อาชญา จักระ (ศูนย์รวมประสาทที่สั่งการตรงหว่างคิ้ว) และ

(7) สหัสราระ จักระ (บัวพันกลีบหรือศูนย์รวมประสาทบริเวณสมอง

ส่วนบน)

จักระเป็นเรื่องละเอียดที่ไม่อาจเข้าใจได้โดยง่าย แม้ว่าในที่นี้จะเปรียบเทียบจักระว่าเป็นศูนย์รวมประสาทตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย แต่เราต้องไม่ทึกทักว่าจักระคือศูนย์รวมประสาทต่างๆ เหล่านี้เท่านั้น


วิธีปฏิบัติ

1. ทำทวิปาทะ วิปรีตะ ทัณฑาสนะ

2. หายใจออกพร้อมกับเคลื่อนเท้าทั้งสองข้างไปทางศีรษะ

3. คลายมือที่ประสานกัน ขยับข้อมือให้ห่างจากกัน และวางแขนท่อนล่างบนพื้น นิ้วมือชี้ไปทางเท้า หายใจสองรอบ

4. หายใจออกพร้อมกับยกศีรษะขึ้นจากพื้น และยืดคอไปทางขา ขยับเท้าทั้งสองข้างให้เข้าใกล้มือ

5. ใช้มือขวาจับข้อเท้าขวา มือซ้ายจับข้อเท้าซ้าย และวางเท้าบนพื้น หายใจสองรอบ

6.จับข้อเท้าให้มั่นคง หายใจออกพร้อมกับกดเท้าและข้อศอกกับพื้น และแอ่นลำตัวโดยการยึดไหล่และต้นขา

7. ค้างอยู่ในท่วงท่า 10-15 วินาที ในท่านี้ลมหายใจจะเร็ว

8. ปล่อยมือที่จับข้อเท้าออก วางกระหม่อมลงบนพื้นและประสานมือไว้ที่ด้านหลังศีรษะ

จากนั้นหายใจออกพร้อมกับเหวี่ยงเท้าขึ้นไปสู่สาลัมพะ ศีรษาสนะ ๑ ก่อนจะลดขาลงสู่พื้นและผ่อนคลาย หรือทำอูรธวะ ธนุราสนะ ตามด้วยวิปรีตะ จักราสนะ หรือยืนขึ้นสู่ตาฑาสนะ


ประโยชน์

จักระทั้งหมดจะได้รับการกระตุ้น อาสนะนี้ช่วยให้ต่อมหมวกไตทำงานได้เป็นปกติ ทั้งยังช่วยบริหารทวารหนัก ไต คอและกล้ามเนื้อตา
ขอบคุณข้อมูลจาก : ประทีปแห่งโยคะ Light on Yoga by BKS. Iyengar.

31 views0 comments

コメント


bottom of page