top of page
ค้นหา
  • omly1993

เอกะ ปาทะ ราชกโปกตาสนะ / One-legged King Pigeon Pose / Eka Pada Rajakapotasana


Yoga Poseเอกะ ปาทะ ราชกโปกตาสนะ / One-legged King Pigeon Pose / Eka Pada Rajakapotasana

เอกะ แปลว่า หนึ่ง; ปาทะ แปลว่า ขาหรือเท้า: กโปตะ แปลว่า นกพิราบ: ราชกโปตะ หมายถึง ราชาแห่งนกพิราบ ในอาสนะนี้ อกจะถูกดันไปข้างหน้าเหมือนกับนกพิราบในขณะโป่งช่วงคอและอก จึงเป็นที่มาของชื่ออาสนะวิธีปฏิบัติ

1. นั่งลงบนพื้น ขาเหยียดตรงไปข้างหน้า

2.งอเข่าขวา วางส้นเท้าขวาชิดขาหนีบข้างซ้าย พยายามให้เข่าขวาแนบพื้น

3. ยกขาซ้ายไปข้างหลัง โดยให้ขาแนบพื้นโดยตลอด ตั้งแต่ต้นขาด้านหน้า เข่า หน้าแข้ง และหลังเท้า

4. ยกมือเท้าสะเอว แนอกไปข้างหน้า ยืดคอและแห่งนศีรษะไปข้างหลังให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทรงตัวในท่าเตรียมนี้สักพัก

5. จากนั้น วางมือลงบนพื้นข้างหน้า งอเข่าซ้าย และยกเท้าซ้ายขึ้นมาใกล้ศีรษะ ขาซ้ายตั้งแต่เข่าจนถึงข้อเท้าควรดั้งฉากกับพื้น ซึ่งทำได้โดยเกร็งต้นขาซ้าย

6. หายใจออกพร้อมกับยกแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ และใช้มือขวาจับเท้าซ้าย หายใจ 2-3 รอบ จากนั้นหายใจออกอีกครั้ง และใช้มือซ้ายจับเท้าซ้าย วางศีรษะบนเท้าซ้าย

7. แอ่นอกไปข้างหน้า เลื่อนมือลงไปอีกเพื่อจับที่ข้อเท้า และแหงนศีรษะลงข้างหลังอีกเพื่อให้ริมฝีปากบนแตะส้นเท้าซ้าย ค้างอยู่ในท่านี้ 10 วินาที ในท่านี้จะหายใจเร็วเนื่องจากทรวงอกขยายเต็มที่ ในขณะที่ท้องหดเกร็ง อย่างไรก็ตามให้พยายามหายใจตามปกติ

8. ปล่อยมือที่จับข้อเท้าซ้ายออกทีละข้าง และวางมือลงบนพื้น เหยียดขาซ้ายและขยับขาซ้ายไปวางข้างหน้า ตามด้วยขาขวา

9. สลับขาและทำท่าซ้ำ โดยให้เท้าซ้ายแตะขาหนีบข้างขวา ขาขวาเหยียดไปข้างหลัง และจับเท้าขวาโดยยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ ค้างอยู่ในท่วงท่าเป็นระยะเวลาเท่ากันทั้งสองข้าง
ขอบคุณข้อมูลจาก : ประทีปแห่งโยคะ Light on Yoga by BKS. Iyengar.


ดู 94 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page