top of page
ค้นหา
  • omly1993

อูรธวะ กุกกุฏาสนะ / Upward Cock Or Rooster Pose / Urdhva Kukkutasana


Yoga Pose


อูรธวะ กุกกุฏาสนะ / Upward Cock Or Rooster Pose / Urdhva Kukkutasana

อูรธวะ แปลว่า ขึ้นข้างบน; กุกกุฏะ แปลว่า ไก่

ในท่านี้ร่างกายจะมีลักษณะคล้ายไก่ที่ยึดตัวเยื้องย่างอย่างภาคภูมิ จึงเป็นที่มาของชื่อ


วิธีปฏิบัติ

1. ทำสาลัมพะ ศีรษาสนะ ๒

2. หลังจากทรงตัวได้มั่นคงแล้ว ทำปัทมาสนะโดยวางเท้าขวาบนโคนขาซ้าย และเท้าซ้ายบนโคนขาขวา จากนั้นหายใจออกพร้อมกับลดขาลงมาวางบนด้านหลังของต้นแขนใกล้รักแร้ที่สุดเท่าที่จะทำได้

ทรงตัวในท่านี้โดยหายใจสม่ำเสมอ

3. หายใจออก กดฝ่ามือกับพื้นอย่างมั่นคง ยกลำตัวและศีรษะขึ้นจากพื้น เหยียดแขนตรงและยกกันขึ้น ยึดคอและยกศีรษะให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้

4. ทรงตัวบนมือทั้งสองข้างสักพักโดยเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณกะบังลม พยายามหายใจตามปกติ

5. หายใจออก งอข้อศอก วางศีรษะลงบนพื้น คลายขาจากปัทมาสนะและกลับสู่สาลัมพะ ศีรษาสนะ ๒

6. ทำปัทมาสนะอีกครั้ง โดยวางเท้าซ้ายบนโคนขาขวาและวางเท้าขวาบนโคนขาซ้าย และทำตามขั้นตอนข้างต้น

๗. หลังจากค้างอยู่ในท่วงท่าเป็นระยะเวลาเท่ากันทั้งสองข้างแล้ว กลับสู่ สาลัมพะ ศีรษาสนะ ๒ ลดขาลงสู่พื้นและผ่อนคลาย

ผู้ที่ฝึกจนชำนาญแล้วอาจไปสู่ดูรถวะ ธนุราสนะ โดยลดขาลงไปทางด้านหลัง และยืดแขน ก่อนจะยืนขึ้นสู่ตาฑาสนะ สำหรับคนที่ทำวิปรีตะ จักราสนะ ได้ชำนาญแล้ว อาจทำวิปรีตะ จักราสนะต่อจากอูรธวะ ธนุราสนะ เพราะเป็นท่าที่ช่วยผ่อนคลายหลังจากอูรธวะ ธนุราสนะ


ประโยชน์

ท่านี้กระดูกสันหลังจะเหยียดยึดเต็มที่ และได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับปัศจิโมตตานาสนะในระยะเวลาอันสั้น แขนและอวัยวะในช่องท้องจะแข็งแรง

ท่าต่างๆ เหล่านี้เป็นท่ที่ซับซ้อนและยาก แต่ให้ประโยชน์ภายในเวลารวดเร็วกว่าอาสนะที่ง่ายๆ เมื่อร่างกายยืดหยุ่นมากขึ้น ท่ที่ง่ายจะส่งผลน้อย หรือไม่ส่งผลเลย ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญจึงเลิกทำท่าง่ายๆ เหล่านั้น หันมาทำท่ายากๆ เหมือนกับผู้รู้ไม่จำเป็นต้องท่องพยัญชนะทุกวันอีก

อย่างไรก็ตาม นักเต้นรำย่อมจะฝึกท่าพื้นฐานเป็นประจำทุกวันฉันใด ผู้ฝึกโยคะก็ควรทำศีรษาสนะ และสรรวางคาสนะ รวมทั้งท่าในกลุ่มของทั้งสองอาสนะต่อไปทุกวันฉันนั้น
ขอบคุณข้อมูลจาก : ประทีปแห่งโยคะ Light on Yoga by BKS. Iyengar.


ดู 26 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page