top of page
ค้นหา
  • omly1993

อรรธะ จันทราสนะ /Half Moon Pose /Ardha Chandrasana

อัปเดตเมื่อ 16 ก.ค. 2564


ท่าโยคะ


อรรธะ จันทราสนะ / Half Moon Pose / Ardha Chandrasana

อรรธะ แปลว่า ครึ่ง ; จันทรา แปลว่า ดวงจันทร์

ท่วงท่านี้มีลักษณะคล้ายจันทร์ครึ่งดวง จึงเป็นที่มาของชื่ออาสนะ


วิธีปฏิบัติ

1. ยืนในตาฑาสนะ จากนั้นทำอุตถิตะ ตริโกณาสนะ

2. หลังจากอยู่ในตริโกณาสนะทางด้านขวาแล้วหายใจออกและวางฝ่ามือขวาลงบนพื้นห่างจากเท้าขวาหนึ่งฟุตโดยย่อเข่าขวาลง พร้อมกับเคลื่อนเท้าซ้ายไปใกล้เท้าขวา

3. ค้างอยู่ในท่วงท่าสองรอบหายใจ จากนั้นหายใจออกพร้อมกับยกขาซ้ายขึ้นจากพื้นโดยให้นิ้วเท้าซี้ขึ้น เหยียดแขนและขาขวา

4.วางฝ่ามือซ้ายบนสะโพกซ้ายและยืดขึ้น พยายามให้ไหล่ยึดขึ้น หันอกไปทางซ้ายและทรงตัวในท่านี้

5. ทิ้งน้ำหนักตัวบนเท้าขวาและสะโพกขวา มือขวาทำหน้าที่ช่วยในการควบคุมความสมดุลเท่านั้น

6. ค้างอยู่ในท่วงท่า 20-30 วินาที หายใจลึกและสม่ำเสมอ จากนั้นลดขาซ้ายลงกับพื้น และกลับสู่ตริโกณาสนะ

7. ทำซ้ำอีกครั้งโดยสลับจากขวาเป็นซ้ายประโยชน์

ท่านี้มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ขาอ่อนแรงเพราะเคยบาดเจ็บหรือติดเชื้อ ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกสันหลังส่วนล่าง รวมทั้งเส้นประสาทซึ่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อขา และทำให้เข่าแข็งแรง

การฝึกอาสนะนี้ร่วมกับท่ายืนอื่นๆ จะช่วยบำบัดอาการเกี่ยวกับกระเพาะอาหารได้

หมายเหตุ : ผู้ที่ร่างกายอ่อนแอและเหนื่อยล้าจากการทำท่ายืนต่างๆ เฉพาะอุตถิตะ

ตริโกณาสนะ และอุตถิตะ ปารศวะ โกณาสน เนื่องจากสองท่านี้จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ส่วนท่ายืนอื่นๆ ควรฝึกเฉพาะคนที่ร่างกายแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นขึ้นแล้วขอบคุณข้อมูลจาก : ประทีปแห่งโยคะ Light on Yoga by BKS. Iyengar.

ดู 171 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page