top of page
ค้นหา
  • omly1993

ท่าสามเหลี่ยมแบบบิดตัว / Revolved Triangle Pose / Parivrtta Trikonasana


Yoga Poses

ท่าสามเหลี่ยมแบบบิดตัว / Revolved Triangle Pose / Parivrtta Trikonasana ปริวฤตตะ แปลว่า เวียน หมุนรอบ หรือหมุนกลับ; ตริโกณะ แปลว่า สามเหลี่ยม อาสนะนี้คือท่าสามเหลี่ยมแบบบิดตัว เป็นท่าแก้ของอุตถิตะ ตริโกณาสนะวิธีปฏิบัติ 1. ยืนในตาฑาสนะ (Tadasana) หายใจเข้าลึก พร้อมกับกระโดดและแยกขาไปด้านข้างให้ห่างกัน 3-3 1/2 ฟุต ยกแขนขึ้นจากด้านข้างให้เสมอไหล่ ฝ่ามือคว่ำลง แขนทั้งสองขนานกับพื้น 2. บิดเท้าขวาไปทางขวา 90 องศา บิดเท้าข้ายไปทางพวา 60 องศา ยืดขาซ้ายด้านนอกและรั้งเข่าให้ตึง

3. หายใจออกพร้อมกับบิดตัวและขาซ้ายไปในทิศทางตรงกันข้าม(คือบิดไปทางขวา) เพื่อวางฝ่ามือซ้ายลงบนพื้นข้างด้านนอกของเท้าขวา 4. เหยียดแขนขวาขึ้นให้อยู่ในแนวเดียวกับแขนซ้าย มองที่นิ้วหัวแม่มีอขวา 5. รั้งเข่าให้ตึง อย่าให้นิ้วเท้าขวายกขึ้นจากพื้น และพยายามให้ด้านนอกของเท้าซ้ายแนบพื้น

6. เหยียดไหล่และสะบักทั้งสองข้าง

7. ค้างอยู่ในท่วงท่าครึ่งนาทีโดยหายใจตามปกติ 8. หายใจเข้า ยกฝ่ามือซ้ายขึ้นจากพื้น บิดลำตัวกลับมาที่ตำแหน่งเริ่มต้นก่อนจะกลับสู่ท่วงท่าในข้อ 1. 9. หายใจออก ทำท่าซ้ำอีกครั้งแต่สลับข้าง โดยบิดเท้าซ้ายไปทางซ้าย 90 องศา และบิดเท้าขวาไปทางซ้าย 60 องศา วางฝ่ามือขวาบนพื้นข้างด้านนอกของเท้าซ้าย 10. ค้างอยู่ในท่วงท่าเป็นระยะเวลาเท่ากันทั้งสองข้าง เช่น ค้างอยู่ในท่วงท่า 3 หรือ 4 รอบหายใจในแต่ละข้างโดยหายใจลึก 11. หลังจากค้างอยู่ในท่วงท่าแล้ว หายใจเข้าพร้อมกับยืดตัวกลับสู่ท่วงท่าเริ่มต้น บิดเท้ากลับมาข้างหน้า กางแขนเสมอไหล่ตามขั้นตอนในข้อ 1 12. หายใจออกพร้อมกับกระโดดกลับสู่ตาฑาสนะ (Tadasana)


ประโยชน์ อาสนะนี้ช่วยเสริมสร้างต้นขา น่องและกล้ามเนื้อต้นขาต้านหลัง ทั้งยังช่วยให้กระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อหลังทำงานอย่างเหมาะสม เนื่องจากท่านี้ทำให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงกระดูกสันหลังส่วนล่างเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังช่วยให้ทรวงอกขยายเต็มที่ บรรเทาอาการปวดหลัง ทำให้อวัยวะในช่องท้องและกล้ามเนื้อสะโพกแข็งแรง ขอบคุณข้อมูลจาก : ประทีปแห่งโยคะ Light on Yoga by BKS. Iyengar.


ดู 71 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page